Będą zmiany w wydawaniu licencji!

logoPLS

Zarząd Polskiej Ligi Siatkówki wraz z przedstawicielami Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Siatkowej wypracowali wspólnie propozycje zmian przepisów, które mają usprawnić i uszczelnić proces weryfikacji klubów lig zawodowych przed sezonem 2019/2020.

Kilkumiesięczne prace nad wspólnym projektem właśnie się zakończyły, o konkretach zostanie teraz poinformowany Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W trakcie jego kolejnego posiedzenia konkretne rozwiązania zostaną poddane pod głosowanie.

Zmiany proponowane w tym momencie to kilka rozwiązań doskonale znanych z innych dyscyplin czy lig. To pierwszy, bardzo ważny krok w kierunku bardzo dokładnej weryfikacji naszych klubów. Gdy zostawałem prezesem zarządu PLS deklarowałem, że będę chciał sprawić, by przepisy licencyjne i ich egzekwowanie były coraz lepsze – podkreśla Paweł Zagumny, prezes PLS SA. – Bardzo się cieszę, że w tym temacie tak dobrze współpracuje nam się z PZPS, a wyniki tej współpracy są widoczne już dziś. Oczywiście to pierwszy etap zmian, bo w każdym sezonie mamy zamiar ulepszać nasz system licencyjny.

Dokładna informacja na temat proponowanych zmian zostanie najpierw przedstawiona na Zarządzie PZPS. Dziś możemy poinformować, że wśród nowych pomysłów są m.in. następujące punkty:
– kluby do wniosku licencyjnego będą musiały załączyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,  Fundusz Pracy i gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
– kluby do wniosku licencyjnego będą musiały załączyć tzw. list czystości, zawierający podpisy zawodników i członków sztabu szkoleniowego, dotyczący braku lub posiadania przez Klub wobec tych osób zaległości (w trzech terminach, za poprzedni sezon, i dwukrotnie w trakcie trwających rozgrywek). W przypadku stwierdzenia zaległości kluby będą mogły zostać ukarane odjęciem punktów, maksymalnie do 9 punktów w sezonie.

Rozmawiamy także o innych rozwiązaniach i narzędziach, chcemy wspólnie wypracować taki system kontroli, który będzie skuteczny – podkreśla prezes Zagumny.

Inf. PLS S.A

Zapraszamy do komentarzy :)

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply