PZPS: Kubiak zawieszony!

kubiak

Komunikat PZPS brzmi następująco:

Wydział Dyscypliny PZPS rozpoznał wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPS w sprawie Michała Kubiaka.

Wydział Dyscypliny PZPS uznał winnym Michała Kubiaka popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, polegającego na tym, że: „podczas wywiadu udzielonego w dniu 26 maja 2019 r. w programie „Prawda Siatki”, opublikowanego w Internecie, użył określeń niezgodnych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego”.

Za powyższe wykroczenie zgodnie z paragrafem 33 ust. 1 i 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS Wydział Dyscyplinarny PZPS wymierzył Michałowi Kubiakowi karę nagany oraz karę zawieszenia w prawach Zawodnika na okres 6 meczów reprezentacji Polski.

Zawodnik ma prawo odwołania się od orzeczenia w ciągu siedmiu dni. Po tym czasie orzeczenie stanie się prawomocnym.

 

Źródło: PZPS

Zapraszamy do komentarzy :)

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply